Tip na recept | Recepty.Blesk.cz

Pravidla soutěží “Tip na recept“ a „Maximum receptů“

(dále jen „soutěže“)

Tip na recept:

Vyhrává 30 receptů, které budou uloženy na webové stránky recepty.blesk.cz do sekce Soutěž od 8.12. 2010 do 30.1.2011, a které získají nejvíce hlasů.

 

Vítězné recepty určí ve dvoukolovém hlasování návštěvníci webových stránek blesk.recepty.cz, kteří mají možnost v prvním kole (od 1.2. do 13.2. 2011) hlasováním na webu zvolit nejlepší recepty. 50 receptů s nejvyšším počtem hlasů postupuje do 2. kola. Od 14.2. do 27.2. 2011 bude probíhat hlasování pomocí SMS, které určí 30 vítězných receptů.

 

Maximum receptů:

Zároveň po celou dobu soutěže Tip na recept, tzn. i v průběhu obou kol hlasování, běží  soutěž Maximum receptů. Jejím účastníkem se stáváte automaticky – vložením receptů na webové stránky  recepty.blesk.cz  do od 8.12. 2010 až do 27.2.2011 Ceny vyhrávají tři účastníci, kteří vloží absolutně nejvíc receptů.

 

Účast v soutěžích

Soutěží se může zúčastnit každý zaregistrovaný uživatel internetových stránek www.blesk.cz provozovaných společností Ringier Axel Springer CZ a.s. Zasláním receptu do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy pořadateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

Harmonogram soutěží

Tip na recept:

 • Vkládání receptů: 8.prosince 2010 od 12:00 hod. – 30. ledna 2011 do12:00 hod.
 • Hlasování 1. kolo na webu: 1. února 2011 od 12:00 hod. – 13. února 2011 do 12:00 hod.
 • Hlasování 2. kolo SMS: 14. února 2011 od 12:00 hod. – 27. února 2011 do 12:00 hod.
 • Vyhlášení vítězů: 28. února 2011 na stránkách soutěže.

 

Maximum receptů:

 • Vkládání receptů: 8.prosince 2010 od 12:00 hod – 27. února 2011 do12:00 hod
 • Vyhlášení vítězů: 28. února 2011 na stránkách soutěže.

 

Ceny v soutěži

Soutěžící mohou získat tyto ceny v soutěži Tip na recept:

 • 1. cena - peněžitá odměna 30.000,- Kč
 • 2. cena - peněžitá odměna 20.000,- Kč
 • 3. cena - peněžitá odměna 10.000,- Kč
 • 4. cena - remoska
 • 5. cena - parní hrnec
 • 6. cena - odšťavovač
 • 7. cena - kráječ potravin
 • 8. cena - tyčový mixer
 • 9. cena - ruční šlehač
 • 10. – 30. cena: kniha a DVD

 

Ceny získává 30 účastníků soutěže, jejichž recept získal nejvíce SMS hlasů ve druhém kole soutěže, v pořadí podle získaných SMS hlasů.

Prvních deset receptů s nejvíce hlasy bude otištěno společně s fotografií autora receptu v Blesku pro ženy.

V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení receptu. Recepty se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstaršího (první z receptů se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední).

 

Soutěžící mohou získat tyto ceny v soutěži Maximum receptů:

 • 1. cena - peněžitá odměna 10.000,- Kč
 • 2. cena – sodastream
 • 3. cena – elektrický gril

 

Ceny získávají 3 účastníci soutěže, kteří vloží absolutně nejvíc receptů, v pořadí podle počtu vložených receptů.

 

Registrace

 • K účasti v soutěži je třeba vyplnit a odeslat registrační formulář, který naleznete i na stránkách soutěže.
 • Pokud již na internetových stránkách společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. jste jednou zaregistrováni, nemusíte se registrovat znovu.

 

Přihlášení receptů do soutěže

 • Po přihlášení do systému vyplňte online přihlášku do soutěže (vaše jméno, e-mail, adresu, telefon), zadejte jeden nebo více receptů a ke každému receptu přiložte detailní záběr Vámi vytvořeného jídla, který bude zobrazen u receptu a případně přiložte fotografii, na které jste Vy osobně s tímto výtvorem (tato fotografie nebude v případně zaslání u receptu zveřejněna). U receptu vyplňte všechny kolonky zadávacího formuláře. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Uložte soutěžní recepty s fotografiemi do formuláře na adrese www.recepty.blesk.cz a klikněte na tlačítko odeslat. Na stránkách se recepty objeví po jeho/jejich schválení redakcí. Redakce si vyhrazuje právo recept neschválit, a tím neuveřejnit recepty bez udání důvodu. Informace o tom, že recept byl/nebyl schválen, vám přijde na e-mail zadaný v přihlášce.
 • Fotografie ukládejte ve formátu jpg. Přesto, že systém fotografie automaticky zmenší na požadovaný rozměr, neukládejte prosím zbytečně velké fotografie.
 • Do soutěže můžete přihlásit libovolné množství receptů. Nevkládejte ale recepty duplicitně. Pokud takové recepty nalezneme nebo na ně budeme v průběhu soutěže upozorněni, bude recept, který byl do soutěže přihlášen později, neprodleně vymazán. Při opakovaném porušení pravidel může být soutěžící ze soutěže vyřazen úplně.
 • Po přihlášení můžete ve svém profilu vkládat další recepty.

 

 

Pravidla pro internetové hlasování

 • Hlasuje se pro jednotlivé recepty samostatně.
 • Hlasuje se kliknutím na tlačítko dát hlas na stránce s výpisem receptů.
 • Hlasovat může každý uživatel serverů Ringier Axel Springer CZ a.s., a to pro jeden i více receptů.
 • Hlasování je omezeno na 15 hlasů na jeden počítač pro každý recept za hodinu a na 15 hlasů na jednu IP adresu pro každý recept za hodinu.
 • Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 6:00 ráno.
 • Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Aby se používání robotů zabránilo, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění.
 • Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní recepty v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí, na svých osobních stránkách i posílat je elektronickou poštou.

Pravidla pro SMS hlasování

SMS hlasování pro padesát receptů s nejvyšším počtem internetových hlasů začne 14. 2. 2011 ve 12:00 a skončí 27. 2. 2011 ve 12:00. Ceny obdrží autoři třiceti receptů, které získaly nejvíce SMS hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí dřívější datum vložení receptu. Omezení hlasování stanovené pro první kolo se ve druhém kole neuplatní.

Cena SMS zprávy odeslané na číslo 907 99 09 je 9 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv provozovaném společností Ringier Axel Springer CZ a.s. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na email: mobil@ringier.cz nebo volejte na 245 001 115 v prac. dny 8-17 hod. Více informací o premiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Ostatní

 • Soutěžní recepty s fotografiemi přihlašuje účastník soutěže vložením na internetové stránky www.recepty.blesk.cz. Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním  svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s., a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně vyplněné přihlášky a neúplně označené recepty a fotografie nebudou do soutěže přijaty.
 • Účastník soutěže zasláním fotografie vložené k receptu potvrzuje, že disponuje veškerými právy k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob, a zavazuje se poskytnout pořadateli soutěže odškodnění v případě, že toto prohlášení nebude v souladu se skutečností.
 • Účastník soutěže uděluje přihlášením receptů do soutěže společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií a receptů bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s., otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Ringier Axel Springer CZ  a.s., eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací.
 • V případě porušení pravidel nebo důvodného podezření na porušení pravidel soutěžícím je Ringier Axel Springer CZ a.s. oprávněn vyloučit ze soutěže a odstranit ze stránek soutěže všechny recepty nahrané tímto soutěžícím.
 • Účastníci se zavazují dodržovat též aktuálně platné Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných společností Ringier Axel Springer CZ a.s., ve znění zveřejněném na http://muj.ringier.cz/?openid.action=terms
 • Ringier Axel Springer CZ a.s., je oprávněn kdykoliv soutěž zrušit, a to zejména, nikoliv však výhradně, pokud existuje důvodné podezření, že hlasování v soutěži neproběhlo v souladu s jejími pravidly.
 • Ringier Axel Springer CZ  a.s. je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli recept nebo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, a to i bez udání důvodu.
 • Ringier Axel Springer CZ a.s., v případě mimořádných okolností může rozhodnout o změně původně určené výhry za ekvivalentní hodnotu
 • Ringier Axel Springer CZ a.s., nenese odpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo ztrátu výher vzniklé během jejich zasílání.

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni emailem a telefonicky marketingovým oddělením společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. Soutěžící jsou povinni společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.. Společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.blesk.cz nejpozději do 28.2.2011.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán emailem nejpozději do 15. 3. 2011. Výhra bude předána v sídle společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru do 15. 4. 2011 propadá výhra ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.

Organizátorem a technickým provozovatelem soutěže a SMS hlasování je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Tip na recept

Přihlášení

Tip na recept
Recepty.Blesk.cz